Cine suntem?

Fundaţia Satean Braila este o persoană juridică de drept privat, fără scop promoţional, fondată în anul 2007 de către un grup de 17 oameni de afaceri de succes din Italia, regiunea Marche, care funcţionează legal şi în România. Pe lângă aceşti membrii fondatori, fundaţia se bucură şi de un număr mare, într-o continuă creştere a membrilor susţinători, oameni de afaceri din Italia şi România.

Fundaţia s-a înfiinţat pentru a dezvolta competenţe şi funcţii de incubatoare pentru pregătirea şi inovaţia afacerii de tip "Business Inovation Center", prestarea de servicii de asistenţă în inovare, atât în fazele de început, cât şi în acelea de realizare a iniţiativelor antrepenoriale, organizarea de cursuri de formare funcţionale care corespund exigenţelor firmelor, promovarea serviciilor destinate internaţionalizării şi construirii de reţele, preporderent pentru inteprinderi mici şi mijlocii, organizarea cursurilor de actualizare, formare, specializare şi perfecţionare pentru persoanele cu orice nivel de pregătire, fără un loc de muncă, finalizate prin introducerea acestora în câmpul muncii, scrierea de proiecte cu finanţare din fonduri structurale europene, sprijin acordat beneficiarilor în activitatea de implementare a proiectelor cu finanţare europeană.

Fundaţia Satean desfăşoară şi activităţi de marketing, studii şi analize de fezabilitate efectuate atât în România cât şi în străinătate, servicii de elaborare de date şi informatică de intreprindere, precum şi orice alt serviciu conex scopului social în vederea favorizariii prin intermediul instrumentelor de suport tehnico-manageriale, consolidarea şi dezvoltarea structurilor economice, preponderent întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi servicii de secretariat de întreprindere general.

Fundaţia are în implementare, în acest moment, în calitate de beneficiar, două proiecte cu finanţare în Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi în calitate de partener, alte două proiecte cu finanţare europeană din fonduri structurale, în valoare totală de 2.5 milioane euro.